புத்தன் இப்போது இருந்திருந்தால் போதி மரம் கூட விறகாகியிருக்கலாம்! காலம் அவனையும் ‘கரப்ட்’ ஆக்கியிருக்கும் என்பதுதான் நிஜம். அப்படின்னா நாட்...

உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடுகளும் உணவு உடை கலாச்சாரம் பழக்கவழக்கம் என பல வேறுபாடுகளை கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு நாட்டில் சரி என கருதப்படுவது, இன்னொர...

Blog Archive